AVGIFTER 2023

 

 

Helår omfattar tiden 1/1 - 31/12

 

Medlemsavgifter:


Junior: 100:- tom det år du fyller 18 år

Vuxen: 250:-

Familj: 400:-

 

Köravgift helår:


Junior: 400kr, medlemsavgift måste erläggas

Vuxen: 1000kr, medlemsavgift måste erläggas

  Erlagda engångsavgifter räknas INTE av vid betalning av träningskort/medlemsavgift.

 

 

Medlemsavgiften skall betalas via bankgiro 5122-9870

Meddela att du betalt samt namn, personnummer och mobilnummer till: info@klippan-rc.se